ระบบตรวจสอบคิววัคซีน Covid-19 ท่าช้างคิว

ค้นหาคิวของท่าน
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คิวที่ได้รับ
ลงทะเบียนจองคิววัคซีน Covid 19
*ข้อมูลการลงทะเบียนและคิวของท่านจะอัพเดทใน 3 วันทำการ
หากท่านมีประวัติจองคิวสถานบริการอื่นแล้วท่านจะไม่ได้รับคิวจากโรงพยาบาล
โรงพยาบาลจะประกาศรายชื่อที่หน้าเว็บไซต์ และ FACE BOOK ของ รพ.เมื่อมีการเปิดฉีดวัคซีน