ติดต่อ โรงพยาบาลท่าช้าง
โรงพยาบาลท่าช้าง
ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
036-597105 ,โทรสาร 036-597434
e-mail: admin@thachanghosp.org
e-mail: support@thachanghosp.org
ู้
จัดทำโดย
งานสารสนเทศ และประกันสุขภาพ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี