กลุ่มงานเทคนิคบริการ

 


นพ.ธนา พุุทธากรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
   


นางสาวจิตติมา วัฒนสุนทร์
นักเทคนิคการแพทย์


นางสมพิศ บุษบง
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์


นายสมบัติ ชัยบุรินทร์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
 
 
จัดทำโดย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี