ที่ 76/5 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

ประวัติโรงพยาบาลท่าช้าง

         วันที่ 24 ก.พ. 2513 โรงพยาบาลท่าช้าง ก่อกำเนิดขึ้น โดยเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง โดยพระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) และประชาชน ร่วมกันก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2519 กระทรวงสาธารณสุขได้ยกฐานะให้เป็น โรงพยาบาลอำเภอ ขนาด 10 เตียง ให้บริการทางการแพทย์แก่ชุมชน ทั้งด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
         ในปีงบประมาณ 2537 กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้าง โรงพยาบาลแห่งใหม่ขึ้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ในเนื้อที่ 19 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา และขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2538 มาจนถึงปัจจุบัน