ข่าวประชาสัมพันธ์

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งแพทย์แผนไทย 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 

แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรองฯ ปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส 

รับสมัครบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลท่าช้าง ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 

การมีส่วนร่วมตามภาระกิจหลักของหน่วยงาน

การจัดตั้งกลุ่ม No corruption โรงพยาบาลท่าช้าง
คู่มือร้องเรียนการทุจริต _รพ.ท่าช้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนการปฏิบัติการตามการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัย 2562
มาตรการสอบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เรื่องกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบน
   

 

 

ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลท่าช้างประจำปีงบประมาณ 2563
(มกราคม - มีนาคม 2563) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง...
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 
ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการทรวงการคลัง 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาชุดเรียกพยาบาล 
                                                                                                    >> อ่านทั้งหมดคลิก <<

 

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

นายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลท่าช้าง พร้อมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลท่าช้างประกาศเจตนารมณ์สุจริต พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 

YouTube

------------------------------------------------------------

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการผู้อำนวยการ รพ.ท่าช้าง พร้อมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ รพ.ท่าช้าง ร่วมประชุมจัดทำแผนเงินบำรุง ณ ห้องประชุมท่าช้างพิกุลทอง