ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาชุดเรียกพยาบาล
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเดือน ก.ย.- ต.ค 62
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2563 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม2562
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทำอาหารโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
                                                                                                    >> อ่านทั้งหมดคลิก <<

 

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.นำโดย พญ.ศุภรดา พันพอน พร้อมพยาบาล เภสัชกร และทีมติดตามเยี่ยมบ้าน เปิดให้บริการผู้ป่วยหอบหืด ให้ความรู้เรื่องยารักษาโรค สอน และฝึกบริหารปอด เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดูแลตัวเองได้มากยิ่งขึ้น. #Asthma Clinic