หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia)
ที่มาของภาพ : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.นำโดย พญ.ศุภรดา พันพอน พร้อมพยาบาล เภสัชกร และทีมติดตามเยี่ยมบ้าน เปิดให้บริการผู้ป่วยหอบหืด ให้ความรู้เรื่องยารักษาโรค สอน และฝึกบริหารปอด เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดูแลตัวเองได้มากยิ่งขึ้น. #Asthma Clinic