ที่ 76/5 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการผู้อำนวยการ รพ.ท่าช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดระบบคิวบริการอัตโนมัติ เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล เพื่อก้าวสู่การเป็น smart hospital,โดย มี นพ.ธนา พุทธากรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ท่าช้าง ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี