ที่ 76/5 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการผู้อำนวยการ รพ.ท่าช้าง พร้อมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ท่าช้าง #ยินดีต้อนรับและขอขอบพระคุณ ท่านนายแพทย์องอาจ จันทร์จรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน Ha ของโรงพยาบาลท่าช้างของเราเป็นอย่างสูง