ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาชุดเรียกพยาบาล
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเดือน ก.ย.- ต.ค 62
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2563 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม2562
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทำอาหารโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
                                                                                                    >> อ่านทั้งหมดคลิก <<

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการผู้อำนวยการ รพ.ท่าช้าง พร้อมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ท่าช้าง #ยินดีต้อนรับและขอขอบพระคุณ ท่านนายแพทย์องอาจ จันทร์จรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน Ha ของโรงพยาบาลท่าช้างของเราเป็นอย่างสูง