ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลด และพยานรับรองฯ ปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส

รับสมัครบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลท่าช้าง ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

การมีส่วนร่วมตามภาระกิจหลักของหน่วยงาน

การจัดตั้งกลุ่ม No corruption โรงพยาบาลท่าช้าง
คู่มือร้องเรียนการทุจริต _รพ.ท่าช้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนการปฏิบัติการตามการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัย 2562
มาตรการสอบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เรื่องกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบน
   

 

 

ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
  แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
  ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการทรวงการคลัง
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาชุดเรียกพยาบาล 
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเดือน ก.ย.- ต.ค 62 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2563 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                                                                                                    >> อ่านทั้งหมดคลิก <<

 

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

นายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลท่าช้าง พร้อมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลท่าช้างประกาศเจตนารมณ์สุจริต พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 

YouTube

------------------------------------------------------------

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศเท้าเบาหวาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ #การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนด้านเท้าเบาหวาน โดยมี นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการผู้อำนวยการ รพ.ท่าช้าง เป็นประธานเปิดการประชุม #นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการผู้อำนวยการ รพ.ท่าช้าง พร้อมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ท่าช้าง #ต้องขอขอบพระคุณ รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ,คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม รพ.ท่าช้าง และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนด้านเท้าเบาหวานเป็นอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณ บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง ณ โรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี