ลงชื่อเข้าใช้

ชื่อผู้ใช้   :

รหัสผ่าน :

                  

 

การใช้งาน
1. ควรบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
2. เมื่อบันทึกแจ้งซ่อมแล้วรายการแจ้งซ่อมจะแจ้งเตือนเข้ามาใน Line ของกลุ่มงานที่ท่านเลือก
3. หากแจ้งซ่อมแล้วไม่มีการติดต่อจากงานกลุ่มงานที่ท่านเลือก กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ภายใน