ตารางการให้บริการ
 
"บริการด้วยไมตรี ทุกชีวี เราห่วงใย"

*** บริการเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.1669 ***
จัดทำโดย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี