หน่วยงาน
       
ผังโครงสร้างโรงพยาบาล
 
       
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
             
     
             
     
             
         
กลุ่มการพยาบาล
 
           
           
           
           
           
           
           
 
จัดทำโดย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี